Keurmerk

Per 1 januari 2017 is de Alkmaarse Psychologen Praktijk geregistreerd als keurmerkdrager. Dit is een kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ. Daarnaast hebben alle behandelaren in 2018 het Certificaat Kwaliteitsvisitatie behaald.

 

Als ondersteuning bij het leveren van kwalitatief goede zorg maken we gebruik van standaarden. Voor meer informatie over standaarden, zie www.ggzstandaarden.nl of www.thuisarts.nl.

 

Onderdeel van de kwaliteit van de behandeling is het meten van de effecten van de behandeling en de tevredenheid van de cliënten. Het meten van de behandeleffecten gebeurt met behulp van de OQ-45 vragenlijst en het meten van de tevredenheid met behulp van de CQ-index.

 

Afname en verwerking OQ-45

Bij iedere cliënt nemen wij bij de start, tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling de OQ-45 af.

 

Om een maximale respons te krijgen wordt, indien mogelijk, aan het eind van de eerste sessie, bij een sessie tijdens de behandeling en aan het eind van de laatste sessie aan u gevraagd om de vragenlijst (op de praktijk) in te vullen. Alle psychologen beschikken over een tablet waarop de cliënt de vragenlijst kan invullen.

 

De resultaten van de eerste meting en de tussenmeting zijn een onderdeel van het behandelplan.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

We vinden het van belang een indruk te krijgen van uw tevredenheid over de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt daarom aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. Dit is de CQ-index.

 

Cliënten geven ons een gemiddeld rapportcijfer van 8.25.

Deze score is gebaseerd op 525 cliënten en datum 15-1-2020. Deze gegevens worden maandelijks aangepast.

 

Een belangrijke score van de CQ-index is de schaalscore 'Samen beslissen', welke aangeeft in welke mate u inspraak heeft ervaren in uw behandeling. In 2018 was deze score 3.61 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)). Cliënten hebben hiermee aangegeven deels tot grotendeels tevreden te zijn over de mate van inspraak in de behandeling. In 2019 zal dit een belangrijk aandachtspunt voor ons blijven.


Tevens kunt u een waardering over uw behandeling achterlaten op Zorgkaart Nederland, zie www.zorgkaartnederland.nl
 

 

Alkmaarse psychologen praktijk© 2009

 

Alkmaarse psychologen

praktijk

 

Rubenslaan 2

1816 MB Alkmaar

tel.  072-5114990

mob. 06-27581272

fax. 072-5155229

 

Medisch Centrumwaard

Van Hellemondtstraat 5

1701 ER Heerhugowaard

tel. 072-5114990

 

email:

info@alkmaarsepsychologen.nl

 

KvK:

Alkmaar 55724531