Cliënttevredenheid

 

Alkmaarse psychologen

praktijk

 

Van de Veldelaan 69

1816 PB Alkmaar

tel.  072-5114990

mob. 06-27581272

fax. 072-5155229

 

Medisch Centrumwaard

Van Hellemondtstraat 5

1701 ER Heerhugowaard

tel. 072-5114990

 

email:

info@alkmaarsepsychologen.nl

 

KvK:

Alkmaar 55724531


 

Cliënttevredenheidsonderzoek


We vinden het van belang een indruk te krijgen van uw tevredenheid over de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt daarom aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet (de CQ-index).


Cliënten geven ons een gemiddeld rapportcijfer van 8.24.

Deze score is gebaseerd op de cijfers zoals deze door cliënten in 2023 zijn gegeven en met datum 23-01-2024. 


De vragen van de CQ-index zijn onderverdeeld in de schalen 'Bejegening' (hoe u heeft ervaren dat de behandelaar met u om ging), 'Samen beslissen' (in welke mate u inspraak heeft ervaren tijdens uw behandeling), 'Uitvoering behandeling' (hoe u de wijze waarop uw behandeling is uitgevoerd heeft ervaren) en 'Informatie behandeling' (heeft u voldoende informatie gekregen over de behandeling en behandelmogelijkheden?).


Onze scores in 2023 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)):

Bejegening:                         4,73 (meestal tevreden)

Samen beslissen:               4,43 (grotendeels) tevreden)

Uitvoering behandeling:   4,31 (grotendeels tevreden)

Informatie behandeling:   4,16 (grotendeels tevreden)


In 2024 zal uw tevredenheid over onze behandelingen een belangrijk aandachtspunt voor ons blijven. Wij zullen in 2024 met name extra aandacht aan 'Samen beslissen', 'Uitvoering behandeling'  en 'Informatie behandeling' gaan geven, door tijdens de bespreking van het behandelplan en tijdens evaluaties extra aandacht te hebben voor uw wensen en voldoende informatie te geven over de behandeling.


Tevens kunt u een waardering over uw behandeling achterlaten op Zorgkaart Nederland, zie www.zorgkaartnederland.nl