Werkwijze

Alkmaarse psychologen praktijk© 2009

Werkwijze/ Methoden

In het eerste gesprek (intakegesprek) proberen wij samen met u uw klachten/problemen duidelijk te krijgen. Vervolgens zullen wij u voorstellen welk vervolgtraject het meest passend is voor u. Als u zich hierin kan vinden kan er een behandeling starten. Uitgangspunt hierbij is dat de klachten aan de hand van een zo kort mogelijk behandeltraject, welke praktisch en oplossingsgericht is, zullen afnemen of verdwijnen. Wanneer we in overleg met u vinden dat er andere hulp nodig is dan wij in de praktijk kunnen bieden, zullen wij u goed adviseren waar u wel terecht kunt.

Naast behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, hebben we ook onderzoeksmogelijkheden. Wanneer vanuit de intake er nog niet voldoende duidelijkheid is over (mogelijke) oorzaken van de klachten kan het wenselijk zijn hier onderzoek naar te doen. Er kan onderzoek gedaan worden betreffende de volgende aspecten: intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheid. Ook bij gedragsproblemen, een vermoeden van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Aandachtstekortstoornis (ADHD), angsten of stemmingproblemen kan onderzoek plaats vinden.

 

Wij bieden de volgende behandelmethodieken: EMDR, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, ondersteunende/structurerende/inzichtgevende gesprekken. Tevens hebben we de beschikking over E-health. De behandelmodules die horen bij deze online vorm van behandeling kunnen als aanvulling toegepast worden. We hebben een overeenkomst met Therapieland.

We zullen uw verwijzer (doorgaans de huisarts) informeren over het verloop van de behandeling. Ook werken wij o.a. samen met collega-psychologen, verpleegkundig specialisten en zijn wij aangesloten bij de organisatie Vicino. Voor meer informatie over hoe samenwerking er bij onze psychologenpraktijk uit ziet, zie het tabblad 'Kwaliteitsstatuut'.

 

 

Alkmaarse psychologen

praktijk

Rubenslaan 2

1816 MB Alkmaar

tel. 072-5114990

mob. 06-27581272

fax. 072-5155229

 

Centrumwaard

Van Hellemondtstraat 5

1701 ER Heerhugowaard

tel. 072-5114990

 

email:

info@alkmaarsepsychologen.nl

KvK:

Alkmaar 55724531