Keurmerk

Alkmaarse psychologen praktijk© 2009

Per 1 januari 2017 is de Alkmaarse Psychologen Praktijk geregistreerd als keurmerkdrager. Dit is een kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ. Onderdeel van het keurmerk is het meten van de effecten van de behandeling en de tevredenheid van de cliënten. Het meten van de behandeleffecten gebeurt met behulp van de OQ-45 vragenlijst en tevredenheidsmetingen worden gedaan met behulp van de CQ-index.

 

 

Afname en verwerking OQ45 t.b.v. ROM

Bij iedere cliënt nemen wij bij de start, tijdens de behandeling en bij afsluiting van de behandeling de OQ45 af.

 

Om een maximale respons te krijgen wordt, indien mogelijk, aan het eind van de eerste sessie, bij een sessie tijdens de behandeling en aan het eind van de laatste sessie aan de cliënt gevraagd om de vragenlijst op de praktijk in te vullen. Alle psychologen beschikken over een tablet waarop de cliënt de vragenlijst kan invullen.

 

De resultaten van de eerste meting en de tussenmeting zijn een onderdeel van het behandelplan.

 

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

Aan het eind van de laatste sessie wordt tevens aan de cliënt gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. Dit is de CQ-index.

 

Cliënten geven ons een gemiddeld rapportcijfer van 8.25.

Deze score is gebaseerd op 330 cliënten en datum 20-11-2018. Deze gegevens worden maandelijks aangepast.

 

 

 

Alkmaarse psychologen

praktijk

Rubenslaan 2

1816 MB Alkmaar

tel. 072-5114990

mob. 06-27581272

fax. 072-5155229

 

Centrumwaard

Van Hellemondtstraat 5

1701 ER Heerhugowaard

tel. 072-5114990

 

email:

info@alkmaarsepsychologen.nl

KvK:

Alkmaar 55724531